Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK je, u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, potpisao Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ugovor je potpisan na osnovu Odluke Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona o davanju saglasnosti na prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada kantona s pregovaračkim timom Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Komentariši