Na osnovu člana 25. i 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/09, 3/04 i 11/08)  i Odluke Vlade  Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 01-1-02-2629/16 od 15.12.2016. godine o  raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE KANTONALNOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA U KANTONALNOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU HERCEGOVAČKO-NERTVANSKOG KANTONA

Javni konkurs možete preuze na slijedećim linkovima:

LINK 1 (BOS)

LINK 2 (HR)

Komentariši