KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 89/16 i “Službenim novinama Hercegovačko – neretvanskog kanton”, broj 11/16,  koji možete preuzeti u nastavku:

 

Kolektivni ugovor (BOS)

Kolektivni ugovor (HR)

Komentariši