U skladu sa odredbama člana 294. i 295. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 2/98 i 48/99), molimo da Upravnoj inspekciji ovog Ministarstva, najdalje do 27.01.2017. godine dostavite Godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku od strane vaših službi za upravu, za 2016. godinu, koristeći se tabelama/obrascima koje možete preuzeti u sljedećem linku:

TABELE 

 

Komentariši