Na osnovu člana 39. Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (“Službene novine HNK”, broj:  2/98, 4/00, 7/04), Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije je na sjednici održanoj 22.12.2016. godine, donijela Zakon o izmjenama zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Zakon možete preuzeti na sljedećem linku

Komentariši