Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suad Balić se jučer sastao sa glavnim kantonalnim tužiocem Zdenkom Kovač u prostorijama Tužilaštva.  Jedna od tema razgovora je bio budžet Tužilaštva za 2017. godinu kao bitan preduslov za kvalitetno obavljanje tužilačkih poslova.

Oba sagovornika su veoma zadovoljna rezultatima rada  Tužilaštva u 2016. godini i ostvarenim poboljšanjima po obimu i kvalitetu poslovanja.

Tužilaštvo kao i policija su značajni segmenti državnog sistema čija je isključiva zadaća obezbjeđenje bezbjednog života građana.  Podrška Ministarstva radu Tužilaštva kao i  rješavanje i uklanjanje svih finansijskih prepreka u radu su garant uspješnog rada za obe institucije.

Poseban akcent je stavljen na podršku projektu rješavanja ratnih zločina koji je dio šire aktivnosti pravosudnih tijela podržane od strane Evropske unije i finansirane iz sredstava IPA.

Komentariši