Ministar pravosuđa uprave i lokalne samouprave Suad Balić sa saradnicima sastao se u svom kabinetu sa predsjednicima sudova u HNK i glavnim kantonalnim tužiocem i Ministrom finansija HNK. Predmet razgovora su bili depozitni računi sudova i njihovo preuzimanje u jedinstveni trezor kantona kao i druga pitanja vezana za svakodnevni rad i poslovanje sudova.

Na sastanku je dogovoreno da se susreti ovakve vrste održavaju kvartalno te da na dnevnom redu budu teme o načinima bržeg i kvalitetnijeg pružanja pravosudnih usluga građanima od strane pravosudnih organa kantona.

Komentariši