Na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka nabavke-reparacije turbine putem direktnog sporazuma broj: 03-02-51-98/17 od 21.02.2017. godine Ministar je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača koju možete preuzeti na sljedećem linku:

ODLUKA

Komentariši