KONKURS/NATJEČAJ

Na onovu odredbi člana  39. stav  (1). i člana 40. st. (1).  i (2). Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, raspisuje konkurs za izbor:

1 ( jednog) notarskog pomoćnika u notarskoj kancelariji  notara Nike Moro.

1 ( jednog) notarskog pomoćnika u notarskoj kancelariji  notara Anice Nakić.

 

Kompleten tekst konkursa možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Konkurs za izbor notarskog pomoćnika u notarskoj kancelariji notara Nike Moro (BOS)

Natječaj za izbor notarskog pomoćnika u notarskom uredu notara Nike Moro (HR)

Konkurs za izbor notarskog pomoćnika u notarskoj kancelariji notara Anice Nakić (BOS)

Natječaj za izbor notarskog pomoćnika u notarskom uredu notara Anice Nakić (HR)

Komentariši