Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za 2017. godinu i člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Ministarstva, ministar donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma.

Link za preuzimanje odluke o ovoj javnoj nabavci možete preuzeti u nastavku:

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Komentariši