Programom rada Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ovo Ministarstvo obavezno je izraditi Informaciju o stanju uprave i reformi javne uprave u HNK-u. Molimo vas da ispred vašeg tijela/organa uprave dostavite uredno popunjene obrasce koji se nalaze u prilogu najdalje do 25.10.2017. godine.

Zahvaljujemo na saradnji! 

Dopis ministarstvim, upravama i upravnim organizacijama HNK

Dopis jedinicama lokalne samouprave HNK

Upustvo za popunjavanje obrazaca 1 i 2

Naputak za popunjavanje obrazaca 1 i 2

Komentariši