ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK na osnovu Pravilnika o postupku direktnog sporazuma je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zamjene fasadne stolarije na zgradi Ministarstva,

ODLUKA o izboru najpovoljnije ponuđača

Komentariši