ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na Preporuku osobe ovlaštene za javnu nabavku putem direktnog sporazuma, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača,

ODLUKA

Komentariši