Danas pred ministrom  pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suadom Balićem u prostorijama Ministarstva položile su službenu Zakletvu zamjenika notara:

Jelena Gagro, pomoćnik u notarskoj kacelariji notara Anice Nakić sa službenim sjedištem u Čitluku i

Darija Moro Brajković, notarski pomoćnik u notarskoj kancelariji Nike Moro, sa službenim sjedištem u Čapljini.

                                     

Dužnosti zamjenika notara imenovane su dužne obavljati u skladu sa ovlaštenjima i obavezama utvrđenim Zakonom o notarima i drugim propisima.

Ceremoniji polaganja  Zakletve prisustvovali su pomoćnica ministra pravosuđa Jasminka Bratić, sekretar ministarstva Tomislav Zovko,  notar Niko Moro i notar Anica Nakić.

            

Komentariši