Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK i Adnan Faladžić, ministar finansija HNK održali su jučer radni sastanak sa Zdenkom Kovačem, glavnim kantonalnim tužiocem.
Na sastanku je prisustvovao i Damir Balić predstavnik  Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te Shanley Pinchotti, Jana Kilalić i Biljana Potpavić Lipa, u ime američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID BiH).

                

Glavni kantonalni tužilac zahvalio je Vladi na svemu što je učinila na poboljšanju materijalnog statusa Tužilaštva, te dodao i to kako je zbog obima posla toj instituciji potrebna još snažnija podrška.

”Pravosudne institucije godinama su bile zapostavljane. Istina, ova Vlada je napravila određeni iskorak  na čemu se, lično i u ime mojih kolega saradnika, zahvaljujem. Također, od vas očekujem razumijevanje i za naše buduće potrebe, jer u Tužilaštvu nedostaje značajan broj stručnog kadra, a njegovo angažovanje svakako znači i potrebu za više finansijskih sredstava” rekao je tužilac Kovač.

               

Predstavnici USAID-a istaknuli su vrlo dobru i korisnu saradnju s Tužilaštvom, koja se ogleda kroz zajedničku realizaciju više projekata. Dodali su i to kako se ne žele miješati u posao Vlade kada je u pitanju izrada Budžeta i istaknuli punu podršku Bosni i Hercegovini  na putu u Evropsku uniju, naglasivši kako na tom putu borba protiv korupcije mora dati konkretne rezultate.

Premijer Herceg istaknuo je značajnu ulogu Tužilaštva kao i drugih pravosudnih institucija, dodavši kako je Vlada do sada redovno i pravovremeno izvršava sve budžetske obaveze prema ovim institucijama.

”Iako imam primjedbi na rad jednog dijela pravosudnih institucija, osobito u dijelu koji se odnosi na presude na ime takozvane nematerijalne štete, na osnovu kojih iz Budžeta moramo plaćati značajne iznose zbog nerazmjerno dugih procesa suđenja, izražavam svoju spremnost da zajedno s ostalim kolegama u Vladi, tom segmentu našega društva osiguramo još bolje uslove za rad.

Stoga ću zajedno s ministrima Balićem i Faladžićem  zatražiti  podršku Vlade, i to na taj način  da i u izmjenama i dopunama Budžeta za ovu, ali  i u Budžetu za 2018. godinu Tužilaštvu osiguramo značajnija finansijska sredstva”, zaključio je premijer Herceg.

Komentariši