Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, a u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za 2017. godinu ministar    donosi,

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Komentariši