Danas su u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona pristupili obavljanju jednogodišnjeg pripravničkog staža sedam pripravnika, a na osnovu provedenog Javnog poziva Vlade HNK za prijem kandidata za obavljanje pripravničkog staža u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe  i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljenog 27.09.2017. godine.

Ministar Suad Balić je čestitao pripravnicima te istakao da će svi uposleni u Ministarstvu doprinijeti osposobljavanju za rad pripravnika u struci i sticanju prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, kao i polaganje stručnog ispita, te time doprinijeti poboljšanju njihove konkurentnosti i integrisanju na tržištu rada.

Ministar je tekođer izrazio zadovoljstvo što se i ove godine nastavila pozitivna praksa da značajan broj mladih ljudi obavi pripravnički staž u organima uprave Hercegovačko – neretvanskog kantona.

 

 

 

Komentariši