Na današnjoj, 71. sjednici Vlada je dala saglasnost na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Tokom rasprave, istaknuti su višemjesečni napori na usaglašavanju Kolektivnog ugovora prihvatljivog za sve učesnike.

Očekuje se davanje saglasnosti na Kolektivni ugovor od strane jedinica lokalne samouprave, nakon čega će uslijediti usklađivanje istog prema važećim nomotehničkim pravilima, te potpisivanje.

Prijedlog usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora

Komentariši