Nezavisni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko – neretvanskom kantonu je putem Ureda predsjednika Vlade uputio molbu za održavanje sastanka sa Ministrom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, vazano za teme kojima se bavi Sindikat, a iz nadležnosti ovog ministarstva.

Traženi sastanak održan je dana 14.02.2018. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona.

                           

Sastanku su prisustvovali: ministar Suad Balić i pomoćnica ministra gđa. Jasminka Bratić, kao i gđa. Sanja Kulaš i gđa. Karmela Petković, ispred sindikata.

Tema sastanka su bili prijedlozi i zahtjevi sindikata u vezi sa prispjelim tužbama članova sindikata kao i o primjeni novog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Ovo ministarstvo će u svrhu doprinosa rješavanja postojećih pitanja nastaviti razgovor sa reprezentativnim sindikatima državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko – neretvanskom kantonu, u okviru svojih nadležnosti, i organizovati sve potrebne aktivnosti sa sudionicima ovog procesa.

Komentariši