Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, je u ime Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, potpisao Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

    

Ugovor je potpisan na osnovu Odluke Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona o davanju saglasnosti na Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđenog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Riječ je o drugom kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada FBiH potpisuje za to područje djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH s općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa.

Kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije i kantona.

Komentariši