Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona je, dana 11.04.2018. godine održao sastanak sa predsjednicima sudova u Herecegovačko – neretvanskogm kantonu, i to:  Kantonalnog suda u Mostaru, Općinskog suda u Mostaru, Općinskog suda u Konjicu, Općinskog suda u Čapljini i Općinskog suda u Čitluku.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, jer je na dnevnom redu bilo pitanje poboljšanja kvaliteta finansijskog poslovanja sudova, početak procesa revizije učinka pravosudnih tijela od strane Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Odluke Ustavnog suda po apelacijama građana zbog prekoračenja razumnog roka suđenja – naknade štete, a u smijeru pojačanja kontrole predsjednika sudova kroz postojeću normativu ili eventualnu izmjenu propisa.

Prisutni su usvojili zaključke koji će sigurno doprinijeti povećanju zadovoljstva građana radom pravosuđa u Hercegovačko – neretvanskom kantonu te će Ministarstvo zajedno sa sudovima nastaviti raditi na povećanju ekonomičnosti poslovanja sudova i povećanje kvaliteta i obima pravosudnih usluga koje sudovi daju građanim HNK.

Komentariši