Obavještavaju se kandidati koji su su se prijavili za polaganje stručnog ispita za namještenike i pripravnike srednje stručne spreme da će se ispit održati 03.10.2018. godine.

Ispit će se održati u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona, na adresi: Maršala Tita 91, II. sprat, sa početkom u 13,00 sati.

Rješenje o imenovanju komisije za polaganje stručnih ispita za namještenike možete preuzeti OVDJE.

NAPOMENA: Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita u dan koji mu je određen za polaganje stručnog ispita, ili prije početka polaganja stručnog ispita izjavi da odustaje od ispita, smatra se da ispit nije polagao.

Ako kandidat odustane od polaganja već započetog stručnog ispita, ili ne preda rad iz pismenog dijela stručnog ispita smatra se da ispit nije položio.

Komentariši