ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, a u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za 2018. godinu i člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Ministarstva, ministar donosi ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, koju možete preuzeti OVDJE

Komentariši