Dana 10.06.2019. g. u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave održan je sastanak sa imenovanim kantonalnim koordinatorima za reformu javne uprave i zvanično je uspostavljena koordinaciona struktura za unapređenje ovog procesa u Federaciji BiH.

Ispred Hercegovačko-neretvanskog kantona sastanku je prisustvovala Jasminka Bratić, pomoćnica ministra za pravosuđe/imenovani koordinator, a sastankom je predsjedavao  direktor Zavoda za javnu upravu Enver Išerić.

Usvojivši  krajem prošle godine Strateški okvir za reformu javne uprave za period 2018-2022. Vlada Federacije pozvala je kantonalne vlade da imenuju koordinatore kako bi podržali proces reforme javne uprave u Federaciji BiH i koordinirali buduće aktivnosti na implementaciji dokumenta.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave učesnicima sastanka poručio je da je reforma javne uprave složen proces koji zahtjeva profesionalnost, inovativnost i odgovornost.  i da su blokade tog procesa protiv interesa građana.

On je kao korak naprijed u reformi javne uprave ocijenio uspostavljanje koordinacione strukture na nivou Federacije BiH te istakao da složenost državnog uređenja ne bi trebala da bude prepreka, jer mnoge zemlje koje imaju složene upravne sisteme, poput Njemačke, uspješno modernizuju svoje javne uprave.

Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave naglasio je da je Strateški okvir za nastavak reforme usaglašen na tehničkom nivou  sa predstavnicima Reforme javne uprave na nivou BiH te da je prvi korak usvajanje planskih dokumenata za reformske aktivnosti na nivou kantona.

 

Područje privitaka

Komentariši