Dana 09.12.2019. godine u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave održan je sastanak ministra Suada Balića i ministra finansija Adnana Faladžića sa glavnim kantonalnim tužiocem i predsjednicama svih sudova sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na dnevnom redu sastanka bilo je više tačaka, a posebno se raspravljalo o izmjenama i dopunama budžeta pravosudnih institucija za 2019. godinu i nacrtu budžeta za 2020. godinu.

Razgovaralo se o projektu „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, i projektu  „Reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“. U ovim projektima je već  učestvovao Općinski sud u Mostaru, što je prisutne ukratko informisao o realizaciji navedenih projekata.

Zaključak sa sastanka je da će Ministarstvo aplicirati za IPA projekte 2020. godine za novu zgradu Općinski sud u Konjicu i adaptaciju zgrade Kantonalni sud Mostar, u obimu koji je neophodan da bi navedeni sudovi radili u boljim i efikasnijim uslovima poslovanja.

Ministar finansija je uvažio sve opravdane zahtjeve pravosudnim tijelima  za budžet 2020. godine, te  će se iste obrazložiti na sljedećoj sjednici Vlade HNK.

Osim navedenog, na dnevnom redu sastanka je bilo ujednačavanje rada sudskih izvršitelja, dežurstva i pripravnost tužilaca, a sve u cilju ujednačavanja uslova u svim pravosudnim tijelima.

Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo organizacijom ovakve vrste sastanaka, koji doprinose efikasnijem unapređenju rada pravosuđa i omogućavaju građanima kvalitetniji pristup sudu.

 

Komentariši