Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, stupio je na snagu danom donošenja,  25.12.2019. godine i objavit će se u Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona, a počinje se primjenjivati od 01.01.2020. godine koji možete preuzeti u sljedećem linku:

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (BS)

Obrasci  (BS)

Pravilnik o uredskom poslovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HR)

Obrasci  (HR)

Komentariši