Ovlašteni predstavnici Vlade Federacije BiH, kantonalnih vlada i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika u F BiH. Ovo je treći kolektivni ugovor koji je potpisao sadašnji saziv Vlade F BiH, a kojim su regulirana prava za skoro 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija.

Vlada Federacije BiH je nakon dvomjesečnih pregovora, zajedno s vladama Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog, Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona, dala saglasnost za potpisivanje ovog ugovora.

U ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije  ugovor je potpisao ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Suad Balić. Ministar Balić je, ispred Vlade i u svoje lično ime, izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja kolektivnog ugovora kojim se reguliraju prava državnih službenika i namještenika u organima HNK/Ž.

Komentariši