U skladu sa odredbama člana 294. i 295. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99), molimo da Upravnoj inspekciji ovog Ministarstva, najdalje do 27.01.2020. godine dostavite Godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku u vašem organu uprave, za 2019. godine, koristeći se tabelama/obrascima koje možete preuzeti  u sljedećem linku,

Komentariši