Dana 10.09. 2020. godine održan je sastanak u prostorijama Ministarstva, na kojem su prisustvovali ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Suad Balić, ministar finansija  Adnan Faladžić i predstavnicima sudova u HNK.  Tema sastanka je zatvaranje depozitnih računa kod pravosudnih institucija i unifikacija normativnih akata sudova kojima su propisane naknade koje su isplaćivane sa depozitnih računa sudova u skladu sa pravnim osnovom za isplatu tih naknada. Poslovanje sudova preko depozitnih računa treba da postane dio jedinstvenog trezorskog sistema, pa se razgovaralo o rokovima u kojima se to treba uraditi.
Zaključeno je da ukidanje depozitnih računa je obaveza koju nalaže Ured za reviziju F BiH u svojim redovnim godišnjim izvještajima, ali i da Sudovi koji posjeduju depozitne račune izvrše sveobuhvatnu reviziju uplaćenih depozita i da sačini posebnu evidenciju o namjeni uplaćenih depozita na postojećem depozitnom računu.
Ministar Balić je odredio rokove u kome se ove aktivnosti trebaju sprovesti i najavio naredni sastanak u skorije vrijeme sa predstavnicima ministarstva finansija i  šefovima računovodstva sudova u cilju utvrđivanja obima izvršenja dogovorenih obaveza sa ovog sastanka.

 

Komentariši