Na osnovu raspisanog Javnog poziva za prijem pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u Ministarstvu počelo sa radom deset novih pripravnika. Pripravnici će biti raspoređeni po službama ovog Ministarstva i pravosudnim organima HNK, a obavljati će poslove u svrhu osposobljavanja za rad u okviru svoje struke i stjecanja znanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ministar Suad Balić izrazio je pozdrav dobrodošlice i poželi pripravnicima dobar početak u radu i kvalitetno usavršavanje njihovog znanja.

 

 

Komentariši