Ministar pravosuđa uprave i lokalne samouprave Suad Balić i ministar finansija Adnan Faladžić , održali su danas sastanak sa glavnim kantonalnim tužiocem Zdenkom Kovačem,  v.d. predsjednikom Kantonalnog suda Mostar Zoranom Krtalićem  i v.d. predsjednikom Općinskog suda u Mostaru Bajrom  Avdićem. Predmet sastanka bio je Izmjene i dopune Budžeta za 2020. godinu kao i Budžet za 2021. godinu, te druga pitanja vezana za svakodnevni rad i poslovanje tužilaštva i sudova.

Na sastanku je dogovoreno da se realno i opravdano pristupi izradi Rebalansa Budžeta za tekuću godinu u skladu sa novonastalom situacijom, te smanjenju priliva prihoda u Budžet HNK.

Također, dogovoreno je da se susreti ovakve vrste održavaju češće radi efikasnijeg i ekspeditivnijeg rada ovih institucija,  u svrhu kvalitetnog pružanja usluga građanima od strane pravosudnih organa kantona.