Danas je u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave održan sastanak ministra Suada Balića, ministra Adnana Faladžića sa  predsjedavajućim Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH Perom Matijevićem. Sastanku su još prisustvovale Jasminka Bratić pomoćnica ministra za pravosuđe i Elfada Gutić član Odbora. Povod sastanka je planiranje sredstava u Budžetu HNK za 2021. godinu u cilju poboljšanja materijalno kadrovskih uslova rada Odbora državne službe za žalbe.

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, a koji se primjenjuje i u  Hercegovačko-neretvanskom kantonu navedeni Odbor je drugostepeni organ za rješavanje žalbi zaposlenika u državnoj službi. Po izvještaju Odbora državne službe za žalbe do kraja 2019. godine ukupno je zaprimljeno 275 žalbi, dok je samo u 2020. godini zaprimljen 51 predmet koji se odnose na prava iz radnih odnosa državnih službenika i namještenika zaposlenih u općinskim, gradski i kantonalnim organima državne službe. Protiv ovog Odbora odnosno protiv nadležnog prvostepenog organa sa područja našeg Kantona vodi se 9 aktivnih sudskih predmeta kod parničnih sudova pred kojima Odbor sudjeluje u pogledu odbrane zajedničkih interesa.

U cilju planiranja i obezbjeđenja ovih finansijskih sredstava u Budžetu HNK za 2021. godinu ministri će na narednoj sjednici Vlade HNK referisati stanje iz ove oblasti i predložiti potrebne mjere koje su dogovorene na ovom sastanku.