U skladu sa odredbama člana 294. i 295. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99), molimo da Upravnoj inspekciji ovog Ministarstva, najdalje do 22.01.2021. godine dostavite Godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku u vašem organu uprave, za 2020. godine, koristeći se tabelama/obrascima koje možete preuzeti u sljedećem linku,

OBRASCI za 2020 godinu