Ministar Suada Balić u zgradi Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave  održao  je danas sastanak sa  predstavnicima  Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u HNŽ/K  Daliborom  Alilovićem predsjednikom i Karmelom Petković  tajnikom ovog Sindikata.  Na sastanku se razgovaralo o potpisanom Sporazum sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika F BiH o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,  na period od 12 mjeseci i drugim aktuelnim pitanjima sindikata.

Ovo ministarstvo će u svrhu doprinosa rješavanja postojećih pitanja i problema nastaviti razgovor sa reprezentativnim sindikatima državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko – neretvanskom kantonu u okviru svojih nadležnosti, naglasio je ministar Balić.

Po završetku  sastanka iskazano je obostranom zadovoljstvo o održanom sastanku, te je istaknuta spremnost i otvorenost za daljnji nastavak saradnje između Ministarstva i Sindikata.