Ministar Suad Balić posjetio je Općinu Prozor Rama i održao radni sastanak sa načelnikom dr. Jozom Ivančevićem na kojem su definirali način financiranja i otvaranja Odjeljenja suda koji će od sada u Prozor-Rami djelovati u punom radnom vremenu.

Dogovoreno je da će jednu polovinu potrebnih sredstava uložiti Općina Prozor Rama, a drugu polovinu Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK.

„Od  2013. godine, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, određeno je da Općinski sud Konjic ima i Odjeljenje Suda u Prozoru-Rami, koji je funkcionirao ponedjeljkom i petkom, ali sada idemo na rad Odjeljenja od ponedjeljka do petka puno radno vrijeme. Odredili smo prostorije koje ustupamo za rad Suda, uskoro ćemo ih urediti i opremiti za rad Odjeljenja. Zadovoljstvo mi je da će se u sve to uključiti i ministar Suad Balić, odnosno Ministarstvo, te da ćemo zajednički pokriti troškove otvaranja Odjeljenja suda u Prozoru-Rami“, kazao je načelnik Ivančević.

„Na današnjem sastanku dogovorili smo završne aktivnosti, a u proteklom smo periodu završili konkursne procedure za prijem zaposlenika u ovom Odjeljenju suda. Dakle, Općina Prozor-Rama je obezbjedila prostorije, a Ministarstvo će preuzeti obavezu opremanja istih. O potrebnim sredstvima ne možemo još govoriti, jer trebamo napraviti određene specifikacije, pa ćemo znati o kojem se iznosu radi. Kada je u pitanju Ministarstvo pravosuđa, stojimo na raspolaganju Općini Prozor-Rama, načelniku i njenim stanovnicima”, zaključio je ministar Balić.

Obzirom da  je Prozor-Rama od Konjica udaljena preko 60 kilometara, a pojedina općinska naselja i 100 kilometara, da ne postoji kvalitetan javni prijevoz između ove dvije općine, s pravom su stanovnici bili nezadovoljni. Otvaranjem ovog Odjeljenja građanima će biti olakšano kod ostvarivanja svojih prava i potreba.