Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK je danas  Vladi HNK uputilo Očitovanje na Zaključak Vlade sa 145. sjednice od 19.04.2021. godine i predloženi dnevni red za 146. sjednicu planiranu za 29.04.2021. godine.

Ujedno je upućen i poziv i podsjećanje predsjedniku Vlade i svim ministrima iz HDZ-a u Vladi HNK na obavezu predlaganja i donošenja zakonitih odluka.

Kao tačka u dnevnom redu 146. Sjednice Vlade HNK je predloženo imenovanje, odnosno popuna, odavno upražnjenih radnih mjesta:

  1. v.d. direktora Uprave za administraciju i podršku u MUP-u HNK (koja pozicija nije popunjena od 2017. godine nakon odlaska dotadašnjeg direktora Ismeta Lete u penziju):

  2. v.d. komesara policije koja nije popunjena od 2018. godine kada je odstupio dotadašnji, nezakonito imenovani komesar Ilija Lasić. Ovo imenovanje je presudom Kantonalnog suda u Mostaru utvrđeno kao nezakonito.

Imajući u vidu važnost popune navedenih mjesta u kontekstu nedavnih sigurnosnih izazova za građane grada Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona, ovo Ministarstvo želi naglasiti važnost zakonitosti i blagovremenosti imenovanja na sve pozicije javne vlasti koje se plaćaju iz budžeta kao javnog dobra svih građana.

Nesporno je da je Ministar unutrašnjih poslova HNK predložio Vladi HNK donošenje nezakonitih odluka o imenovanjima, pozivajući se na hitnost imenovanja.

Nažalost, očigledno je da se blagovremeno imenovanje koje bi omogućavalo poštivanje svih propisanih procedura, namjerno izbjegavalo.

Donošenje nezakonitih odluka od strane javne vlasti nije dobra poruka građanima jer ako se od građana traži poštivanje zakona, Vlada HNK mora dati primjer sopstvenim djelovanjem u okviru zakona, u protivnom Vlada gubi povjerenje građana za demokratsko i transparentno trošenje njihovog novca i sposobnost zaštite  interesa i prava građana.