U Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave u sklopu projekta „Program razmjene državnih službenika“ održan je sastanak na temu: „Razvoj institucionalnih kapaciteta u javnoj upravi kroz digitalizaciju procesa, informatizaciju postupaka i protokola, te jedinstveno upravljanje podacima i informacijama“.

 Radi se o Sporazumu koji Vlade HNK  realizira u saradnji sa British Council u BiH, projekt koji je vezan za mlade državne službenike a koji se bave poslovima Evropskih integracija.

U projektu je uključeno 5 državnih službenika iz različitih institucija BiH, koje je predvodila Kristina Crnjac, EU koordinatorica HNK/Ž. Ministar Suad Balić je pozdravio prisutne i upoznao ih sa nadležnostima, službama i zadacima Ministarstva, nakon čega je Aldin Širić, stručni savjetnik za upravu objasnio način rada sektora za upravu i Registra udruženja.  Širić je informisao mlade službenike o uspostavi  E-Registra koji se vodi za registar udruženja na nivou Federacije BiH i objasnio  koji su to još poslovi koji bi se trebali urediti u narednom periodu kako bi građani imali jedinstvene informacije i podatke dostupne njima. Željka Bukovac, kantonalna upravna inspektorica je objasnila način rada upravne inspekcije i problemima sa kojima se upravna inspekcija susreće. Na kraju se ministar Balić zahvalio na posjeti Ministarstvu, zaželio uspješno realiziranje ovog projekta, te izrazio razumijevanje i podršku  osavremenjivanja  uprave kako bi građanima bilo omogućeno lakše i jednostavnije ispunjenje njihovih zahtjeva i potreba.