Na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a na Preporuku lica ovlaštenog za javnu nabavku putem direktnog sporazuma ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača koju možete preuzeti i sljedećem linku:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača