Dana 14.12.2021. godine u Ministarstvu pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK održan je sastanak ministra Suada Balića sa direktorom Borisom Džebom, i saradnikom za izvršenje mjera elektronskim nadzorom Kazneno popravnog zavoda Mostar, gdje su razgovarali o provođenju kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.
Ova vrsta načina izvršenja pritvora je omogućena Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, (Službene novine Federacije BiH, broj: 74/20), a Pravilnikom o provođenju kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom koji je stupio na snagu 25.11.2021. g. (Službene novine Federacije BiH, broj: 92/21) su propisani uslovi i način izvršenja navedene mjere. Pravilnik o provođenju kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom je omogućio sudovima da izriču mjeru pritvora koja se izvršava u kućama pritvorenika pod elektronskim nadzorom.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave će sa Kazneno popravnim zavodom Mostar zaključiti sporazum o načinu i obliku saradnje u provođenju mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom čime će se Zavodu osigurati uvjeti za neometan i kontinuiran elektronski nadzor pritvorenika kojem je izrečena mjera kućnog pritvora tokom 24 sata na dan. Za provođenje ove mjere potrebno je obezbjediti neophodnu tehničku oprema što je u dužnosti ovog Ministarstva.

Pored ostalog na sastanku su dogovorene zajedničke aktivnosti Zavoda i Ministarstva, a koje će omogućiti ujednačavanje načina izvršenja mjere prema svim korisnicima usluga KPZ Mostar.