Danas je u prostorijama ovog Ministarstva održan sastanak sa pravosudnim organima Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na sastanku se raspravljalo o usklađivanje pravilnika pravosudnih institucija, prava na naknadu za vrijeme pripravnosti za rad namještenika u sudovima i tužilaštvu HNK,  dostavljanja rješenja kojim se određuje mjera prisilnoga smještaja osoba sa težim duševnim smetnjama,  dostavljanje internih i javnih konkursa, te o projektu unapređenja efikasnosti sudova. Učesnici sastanka su iznijeli svoje prijedloge i sugestije nakon čega su doneseni zaključci i stavovi u budućem radu svih pravosudnih organa.